Outsourcing

Outsourca er server- och nätverksdrift till oss och få mer tid till att fokusera på er egen kärnverksamhet.

IT-outsourcing till Tuneip betyder att ni kan känna er trygga med att er IT-miljö finns hos en erfaren och kompetent IT-leverantör.

E-Tjänster

Vi har idag E-tjänster som stödjer er verksamhet och exempel är:

Auditering - hanterar planering och uppföljning av auditeringsarbete.

Flight Assignment System - hanterar verksamheten inom flygbranchen t ex inom markservice.

Systemutveckling

Vi har en egen avdelning för systemutveckling där vi skapar våra E-Tjänster och vi utvecklar även system på uppdrag åt kund.

Vi har lång erfarenhet av systemutveckling där vi har tagit fram plattformar och produktionssystem t ex inom flyg- och försäkringsbranschen.